อาเซียนศึกษา

 

สถานประกอบการ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1967 ในเขตกรุงเทพมหานครโดยห้าประเทศสมาชิกเดิมคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทย บรูไนเข้าร่วมเมื่อ 8 มกราคม 1984, เวียดนามเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 1995 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพม่าเมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคมปี 1997 และกัมพูชาเมื่อ 30 เมษายน 1999เป็นของปี 2006 ภูมิภาคอาเซียนมีประชากรประมาณ 560 ล้าน, รวมพื้นที่ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตรรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐเกือบ $ 1.100 พันล้านดอลลาร์และการค้ารวมของสหรัฐ $ 1.400 พันล้าน

วัตถุประสงค์

รัฐอาเซียนปฏิญญาที่มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคมคือ: (1) เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคและ (2) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคผ่านการเคารพปฏิบัติตามเพื่อความยุติธรรมและหลักนิติธรรม ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและยึดมั่นในหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ 2020 อาเซียนวิสัยทัศน์การรับรองโดยผู้นำอาเซียนในโอกาสครบรอบ 30 ของอาเซียนเห็นพ้องกันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ร่วมของอาเซียนเป็นคอนเสิร์ตของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกสู่ด้านนอกมองหาที่อาศัยอยู่ในสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองผูกมัดกันในห้างหุ้นส่วนในการพัฒนาแบบไดนามิก และในชุมชนของสังคมการดูแลในปี 2003 ผู้นำอาเซียนมติที่ประชาคมอาเซียนจะจัดตั้งประกอบด้วยสามเสาหลักคือการรักษาความปลอดภัยอาเซียนชุมชนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมอาเซียนสังคมและวัฒนธรรม

หลักการพื้นฐาน

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้ในความสัมพันธ์ของพวกเขากับคนอื่นเช่นเดียวกับที่มีอยู่ในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC):

 • เคารพซึ่งกันและกันเพื่อเอกราชอธิปไตยความเสมอภาคบูรณภาพดินแดนและเอกลักษณ์ประจำชาติของทุกชาติ;
 • ด้านขวาของทุกรัฐที่จะนำไปสู่การดำรงอยู่ของชาติของตนปลอดจากการแทรกแซงภายนอกล้มล้างหรือการบังคับ;
 • การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน;
 • การตั้งถิ่นฐานของความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี;
 • สละของการคุกคามหรือการใช้กำลังและ
 • ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในตัวเอง


ประชาคมอาเซียน SECURITY

ผ่านบทสนทนาทางการเมืองและสร้างความเชื่อมั่นความตึงเครียดไม่ได้เพิ่มขึ้นในการเผชิญหน้ากันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนับตั้งแต่ก่อตั้งมานานกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อสร้างในสิ่งที่ได้รับการสร้างในช่วงหลายปีในด้านของความร่วมมือทางการเมืองและการรักษาความปลอดภัย, ผู้นำอาเซียนได้ตกลงที่จะสร้างระบบรักษาความปลอดภัยชุมชนอาเซียน (ASC) ASC จะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศในภูมิภาคที่อาศัยอยู่อย่างสงบสุขกับคนอื่นและกับโลกในสภาพแวดล้อมที่เป็นเพียงแค่ประชาธิปไตยและความสามัคคี สมาชิกของชุมชนจำนำที่จะพึ่งพาเฉพาะในกระบวนการที่เงียบสงบในการตั้งถิ่นฐานของความแตกต่างภายในภูมิภาคและถือว่าการรักษาความปลอดภัยของพวกเขาเป็นที่เชื่อมโยงรากฐานเพื่อคนอื่นและผูกพันตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์วิสัยทัศน์ร่วมกันและวัตถุประสงค์ มันมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้: การพัฒนาทางการเมืองการสร้างและใช้งานร่วมกันของบรรทัดฐานการป้องกันความขัดแย้งแก้ปัญหาความขัดแย้ง; การสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้งและกลไกการดำเนินการ มันจะถูกสร้างขึ้นบนรากฐานที่แข็งแกร่งของกระบวนการอาเซียนหลักการข้อตกลงและโครงสร้างซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีและมีอยู่ในข้อตกลงทางการเมืองต่อไปนี้สำคัญ:

 • อาเซียนปฏิญญากรุงเทพฯ 8 สิงหาคม 1967;
 • โซนของสันติภาพเสรีภาพและความเป็นกลางปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ 27 พฤศจิกายน 1971;
 • ประกาศของ ASEAN Concord, บาลี, 24 กุมภาพันธ์ 1976;
 • สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, บาหลี, 24 กุมภาพันธ์ 1976;
 • ปฏิญญาอาเซียนว่าทะเลจีนใต้, มะนิลา, 22 กรกฎาคม 1992;
 • สนธิสัญญาเกี่ยวกับโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาวุธนิวเคลียร์ฟรี, กรุงเทพฯ, 15 ธันวาคม 1997;
 • วิสัยทัศน์อาเซียน 2020, Kuala Lumpur, 15 ธันวาคม 1997 และ
 • ประกาศของ ASEAN Concord II, บาลี, 7 ตุลาคม 2003

ในการรับรู้จากการพึ่งพาการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนฟอรั่ม (ARF) ในปี 1994 วาระการประชุม ARF ของจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาขึ้นในสามขั้นตอนในวงกว้างคือการส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาด้านการทูตเชิงป้องกันและรายละเอียดของวิธีการที่จะเกิดความขัดแย้ง ผู้เข้าร่วมแสดงใน ARF ได้แก่ ออสเตรเลียบรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, แคนาดา, จีน, สหภาพยุโรป, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี, สาธารณรัฐเกาหลี (ROK) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พม่า, นิว ซีแลนด์, ปากีสถาน, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, รัสเซีย, สิงคโปร์, ไทย, สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม

ARF กล่าวถึงปัญหาความปลอดภัยที่สำคัญในภูมิภาคในภูมิภาครวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจที่ไม่งอก, ต่อต้านการก่อการร้าย, อาชญากรรมข้ามชาติทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีในหมู่คนอื่น ๆ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะต้องสิ้นเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมาตรการที่ระบุใน ASEAN Vision 2020 เป้าหมายของมันคือการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและการแข่งขันสูงในภูมิภาคอาเซียนทางเศรษฐกิจในที่มีการไหลเสรีของสินค้าบริการการลงทุนและการไหล freer ทุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในปี 2020 ปี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้จัดตั้งอาเซียนเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเปลี่ยนความหลากหลายที่ characterizes ภูมิภาคให้เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจ complementation และทำให้อาเซียนส่วนมากขึ้นแบบไดนามิกและแข็งแรงของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก กลยุทธ์ของอาเซียนต้องประกอบด้วยการรวมกลุ่มของอาเซียนและการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ในการย้ายไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, อาเซียนได้ตกลงที่เกี่ยวกับต่อไปนี้:

 • กลไกสถาบันและมาตรการใหม่เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานของโครงการริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่รวมทั้งในบริเวณเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA), ข้อตกลงอาเซียนกรอบ Services (AFAS) และบริเวณอาเซียนการลงทุน (AIA);
 • เร่งบูรณาการระดับภูมิภาคในภาคความสำคัญต่อไปนี้ภายในปี 2010: การเดินทางทางอากาศ, ผลิตภัณฑ์การเกษตร, automotives, E-Commerce, อิเล็กทรอนิกส์, การประมง, การดูแลสุขภาพยางที่ใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย, การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไม้ที่ใช้
 • อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวของคนธุรกิจแรงงานที่มีทักษะและความสามารถพิเศษและ
 • เสริมสร้างกลไกสถาบันของอาเซียนรวมถึงการปรับปรุงของที่มีอยู่ในกลไกการระงับข้อพิพาทของอาเซียนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความละเอียดถูกต้องตามกฎหมายและรวดเร็ว-ผูกพันของข้อพิพาททางเศรษฐกิจใด ๆ

เปิดตัวในปี 1992 ในบริเวณเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในขณะนี้ในสถานที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของภูมิภาคนี้เป็นหน่วยการผลิตเดียวขจัดภาษีศุลกากรและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีระหว่างประเทศสมาชิกคาดว่าจะส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้นการผลิตและศักยภาพในการแข่งขัน  ณ วันที่ 1 มกราคม 2005 ภาษีศุลกากรในเกือบร้อยละ 99 ของผลิตภัณฑ์ในรายการที่รวมของอาเซียน-6 (บรูไนดารุสซาลามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทย) ได้รับลดลงไปไม่เกินร้อยละ 5 มากกว่าร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีศูนย์พิกัดอัตราภาษีศุลกากร อัตราค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยสำหรับอาเซียน-6 ได้ถูกนำลงจากกว่าร้อยละ 12 เมื่อ AFTA เริ่มที่ร้อยละ 2 ในวันนี้ สำหรับประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ กัมพูชาลาวพม่าและเวียดนาม (CLMV) พิกัดอัตราภาษีศุลกากรที่เกี่ยวกับร้อยละ 81 จากรายชื่อรวมของพวกเขาได้ถูกนำลงไปภายในช่วงร้อยละ 0-5 อื่น ๆ ที่สำคัญรวมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอาเซียนรวมถึงต่อไปนี้:

 • ผังสำหรับบูรณาการทางการเงินและการธนาคารกลางของอาเซียนในสี่ด้านคือการพัฒนาตลาดทุนเปิดเสรีบัญชีทุนการเปิดเสรีการบริการทางการเงินและความร่วมมือสกุลเงิน;
 • ทรานส์อาเซียนเครือข่ายการขนส่งประกอบด้วยทางหลวงระหว่างรัฐที่สำคัญและเครือข่ายทางรถไฟรวมทั้งสิงคโปร์เพื่อคุนหมิ Rail-Link, พอร์ตหลักและเส้นทางเดินเรือการจราจรทางทะเล, การขนส่งทางน้ำภายในประเทศและที่สำคัญการเชื่อมโยงการบินพลเรือน;
 • ผังสำหรับบูรณาการของภาคการท่องเที่ยวที่อากาศ;
 • การทำงานร่วมกันและ interconnectivity ของอุปกรณ์โทรคมนาคมแห่งชาติและบริการรวมทั้งการสื่อสารโทรคมนาคมอาเซียน Regulators สภาตกลงยอมรับสาขารวม (ATRC-MRA) ในการประเมินรับรองมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม;
 • ทรานส์อาเซียนเครือข่ายพลังงานซึ่งประกอบด้วยตารางอำนาจอาเซียนและอาเซียนโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ;
 • ความคิดริเริ่มสำหรับอาเซียนบูรณาการ (IAI) มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหลักในประเทศ CLMV;
 • ไปที่แคมเปญอาเซียนและภาคเอกชนนำบัตรผ่านอาเซียน Hip-Hop เพื่อส่งเสริมการภายในอาเซียนการท่องเที่ยวและ
 • ข้อตกลงเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียนไม่ว่าง

อาเซียนสังคมและวัฒนธรรม

ประชาคมอาเซียนสังคมและวัฒนธรรมในความสอดคล้องกันกับเป้าหมายที่กำหนดโดย 2020 อาเซียน Vision, envisages เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผูกมัดกันในห้างหุ้นส่วนเป็นชุมชนของสังคมดูแลและก่อตั้งขึ้นเมื่อตัวตนในระดับภูมิภาคร่วมกัน ชุมชนจะต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสังคมที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการครองชีพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและประชากรในชนบทและให้แสวงหาการมีส่วนร่วมที่ใช้งานจากทุกภาคส่วนของสังคมในผู้หญิงโดยเฉพาะเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น อาเซียนต้องทำให้มั่นใจว่ากำลังทำงานของมันจะต้องเตรียมไว้สำหรับการได้รับประโยชน์จากการรวมทางเศรษฐกิจโดยการลงทุนทรัพยากรมากขึ้นสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรมที่สูงขึ้นทางด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างงานและการคุ้มครองทางสังคม อาเซียนต่อไปจะต้องกระชับความร่วมมือในพื้นที่ของสุขภาพของประชาชนรวมทั้งในการป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อและติดต่อการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับคนรุ่นการจ้างงานบรรเทาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมและสร้างความมั่นใจการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีส่วนได้เสีย ในบรรดากิจกรรมที่กำลังของอาเซียนในพื้นที่นี้รวมถึงต่อไปนี้:

 • ในงานโครงการอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัว, ประชากรและ;
 • อาเซียนในงานโครงการเกี่ยวกับเอชไอวี / เอดส์;
 • ในงานโครงการอาเซียนดูแลชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ;
 • อาเซียนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเครือข่ายบริการสุขภาพ;
 • งานโครงการอาเซียนเตรียมเยาวชนอาเซียนสำหรับการจ้างงานที่ยั่งยืนและความท้าทายอื่น ๆ ของโลกาภิวัตน์;
 • อาเซียน University Network (AUN) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสิบเจ็ดสมาชิกอาเซียน
 • อาเซียนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนฟอรั่มทางวัฒนธรรมและฟอรั่มอาเซียนลำโพงหนุ่มสาว;
 • ประจำสัปดาห์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Youth Camp และอาเซียนสอบ;
 • โครงการอาเซียนสื่อการแลกเปลี่ยนและ
 • กรอบสำหรับเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ESC) และข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกย้ายข้ามแดน

เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ASEAN Vision 2020 ยืนยันภายนอกที่ดูอาเซียนมีบทบาทสำคัญในประชาคมระหว่างประเทศและความก้าวหน้าความสนใจร่วมกันของอาเซียน อาคารแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับความร่วมมือในเอเชียตะวันออกปี 1999 ความร่วมมือระหว่างตะวันออกเฉียงใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศในเอเชียได้เร่งกับการถือครองประชุมสุดยอดประจำปีในหมู่ผู้นำของอาเซียน, จีน, ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี (ROK) ภายในอาเซียน บวกสามขั้นตอน อาเซียนบวกสามความสัมพันธ์ที่ยังคงขยายตัวและลึกมากขึ้นในพื้นที่ของการเจรจาการรักษาความปลอดภัยและความร่วมมืออาชญากรรมข้ามชาติการค้าและการลงทุนสภาพแวดล้อมด้านการเงินและการเงิน, การเกษตรและการป่าไม้, พลังงาน, การท่องเที่ยว, สุขภาพ, แรงงาน, วัฒนธรรมและศิลปะวิทยาศาสตร์และ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สวัสดิการสังคมและการพัฒนาเยาวชนและชนบทและการขจัดความยากจน ขณะนี้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนภายใต้สิบสามบวกสามขั้นตอน

การเตรียมการค้าทวิภาคีได้รับหรือมีการปลอมแปลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ การเตรียมการเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นหน่วยการสร้างของ East เขตการค้าในเอเชียเป็นเป้าหมายฟรีในระยะยาว อาเซียนยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของมันคือออสเตรเลีย, แคนาดา, จีน, สหภาพยุโรป, อินเดีย, ญี่ปุ่น, ROK, New Zealand, รัสเซีย, สหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติโครงการพัฒนา อาเซียนยังส่งเสริมความร่วมมือกับปากีสถานในบางพื้นที่ของความสนใจร่วมกัน สอดคล้องกับการแก้ไขของตนเพื่อเพิ่มความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ในอาเซียนยังคงติดต่อกับองค์การระหว่างรัฐบาลอื่น ๆ คือองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจ, ความร่วมมืออ่าวสภากลุ่มริโอ, สมาคมเอเชียใต้เพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาค, แปซิฟิกใต้ฟอรั่ม และผ่านการจัดตั้งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเอเชียแอฟริกาประชุมองค์การ Sub-Regional ส่วนใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมของเอเชียแปซิฟิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (APEC), การประชุม Asia-ยุโรป (อาเซม), และเอเชียตะวันออกเฉียง-ละตินอเมริกาเข้าสู่ระบบ (EALAF)

โครงสร้างและกลไก

อวัยวะที่ตัดสินใจสูงสุดของอาเซียนคือการประชุมของผู้นำอาเซียนของรัฐและรัฐบาล ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ประชุมเป็นประจำทุกปี ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (รัฐมนตรีต่างประเทศ) จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  การประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับภาคต่อไปจะมีขึ้นยังเป็นประจำ: การเกษตรและป่าไม้เศรษฐกิจ (การค้า), พลังงาน, สิ่งแวดล้อม, การเงิน, สุขภาพ, ข้อมูล, การลงทุน, แรงงาน, กฎหมาย, หมอกควันในภูมิภาคการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางสังคม สวัสดิการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม, อาชญากรรมข้ามชาติ, การขนส่ง, การท่องเที่ยว, เยาวชน สนับสนุนร่างกฎกระทรวงเหล่านี้เป็นคณะกรรมการของเจ้าหน้าที่อาวุโสคณะทำงานด้านเทคนิคและกองกำลังงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของความสัมพันธ์ภายนอกของอาเซียน, อาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตในเมืองหลวงต่อไปนี้: ปักกิ่ง, เบอร์ลิน, Brussels, Canberra, เจนีวา, อิสลามาบัด, ลอนดอน, มอสโก, นิวเดลี, นิวยอร์ก, ออตตาวา, ปารีส, ริยาด, โซล, โตเกียว, วอชิงตันดีซีและเวลลิงตันเลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งในบุญและสอดคล้องสถานะรัฐมนตรี เลขาธิการอาเซียนซึ่งมีระยะห้าปีที่ถูกบังคับให้เริ่มต้นการให้คำแนะนำประสานงานและดำเนินกิจกรรมของอาเซียน สมาชิกของทีมงานมืออาชีพของสำนักเลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งในหลักการของการรับสมัครและเปิดพื้นที่กว้างการแข่งขัน

อาเซียนมีร่างกายเฉพาะหลายและการเตรียมการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐในด้านต่างๆ ได้แก่ ดังต่อไปนี้: อาเซียนวางแผนพัฒนาการเกษตรที่ศูนย์อาเซียน-EC Management Centre, อาเซียนศูนย์พลังงานอาเซียนศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวอาเซียนมูลนิธิวิจัยสัตว์ปีกอาเซียนและศูนย์ฝึกอบรม , ศูนย์ระดับภูมิภาคอาเซียนสำหรับความหลากหลายทางชีวภาพอนุรักษ์อาเซียน Rural Youth ศูนย์พัฒนาอาเซียนเฉพาะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนไม้เทคโนโลยีที่ศูนย์อาเซียนที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

นอกจากนี้อาเซียนจะส่งเสริมการเจรจาและหารือกับองค์กรวิชาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เช่นอาเซียนหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียนธุรกิจฟอรั่มอาเซียนเที่ยวสมาคมอาเซียนสภาปิโตรเลียมอาเซียน Ports สมาคมสภาอาเซียน Shipowners อาเซียนสมาพันธ์นายจ้างอาเซียนประมงสภาอาเซียนน้ำมันพืชคลับ, อาเซียนทรัพย์สินทางปัญญาสมาคมและอาเซียนสถาบันศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี 58 องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ซึ่งมีความผูกพันอย่างเป็นทางการกับอาเซียนอยู่

ที่มา : ASEAN VISION.COM

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s