ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media

การได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ social media ในการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554  จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ครูสามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดเป็นเครือข่ายและเกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทำให้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นครูยุคใหม่  ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่ให้โอกาสและให้ความทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

โฆษณา

เกี่ยวกับ nantanawk

คุณครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s