ค้านแจกแท็บเล็ต

หลายฝ่ายค้าน กระทรวงศึกษาธิการ แจกแท็บเล็ต เหตุยังขาดการเตรียมพร้อม ทั้งด้านโปรแกรม และครูผู้สอน จิตแพทย์ไม่เชื่อว่าจะควบคุมอันตรายจากการใช้ไอทีของเด็กได้ ขณะที่เครือข่ายผู้ปกครองเสนอให้มีโครงการนำร่องดูผลดีผลเสียก่อน

ในเวทีเสวนารามาธิบดีเพื่อสุขภาพเด็กไทย “มองรอบด้านเด็กไทยกับไอที” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดขึ้น ได้กล่าวถึงการที่กระทรวงศึกษาธิการ จะแจกแท็บเล็ตแก่นักเรียน 800,000 คน โดยใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาท เริ่มเดือนมกราคม 2555 ทำให้วงการผู้ประกอบการกลุ่มการศึกษาและพัฒนาการเด็กมีการตื่นตัว ซึ่งเวทีเสวนาได้แสดงความเห็นส่วนมากเป็นด้านลบใน 4 ปัญหา คือ 1.เทคโนโลยีที่ใช้ทั้งตัวเครื่อง โปรแกรม และระบบการดูแลรักษา 2.ความพร้อมของเด็ก ครู พ่อ แม่ และชุมชน เช่น ใช้กับนักเรียนชั้นไหน ซอฟต์แวร์ที่จัดให้จะเสริมการเรียนรู้ หรือจะป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้อย่างไร 3.การขยายช่องห่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจะเพิ่มมากขึ้น 4.จะป้องกันการคอร์รัปชันได้อย่างไร

ด้านนางศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า แม้เด็กมีแท็บเล็ต แต่หากขาดการเตรียมโปรแกรมที่ฝึกให้คิดใฝ่รู้ ขาดการเตรียมความพร้อมของครูที่จะแนะนำเด็ก ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะมีผลวิจัยจากการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) เด็กไทยร่วมสอบวัดผล 4 ครั้ง ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 50 จาก 65 ประเทศ แต่มีแนวโน้มว่าคะแนนเด็กไทยจะลดต่ำลงเรื่อยๆ ซึ่งไม่ได้ชี้วัดว่า การที่เด็กมีคอมพิวเตอร์ใช้จะทำให้ผลสัมฤทธิ์การศึกษาดีขึ้น

รศ.นพ.ศิริไชย หงส์สงวนศรี จิตแพทย์เด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ไม่เชื่อมั่นว่า การแจกแท็บเล็ตจะควบคุมอันตรายจากการใช้ไอทีได้ เพราะเด็กอยู่ในวัยกำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่ผ่านมา เด็กไม่สามารถควบคุมเวลาในการใฝ่หาความรู้ได้ทัดเทียมกับการเล่นเกมได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดการออกกำลัง ขาดปฏิสัมพันธ์กับสังคม

นอกจากนี้ เครือข่ายผู้ปกครองก็ล้วนไม่เห็นด้วยกับการแจกแท็บเล็ต และอยากให้มีโครงการนำร่องดูผลดีผลเสียก่อน เพราะระดับประถมศึกษา เชื่อว่า ไม่มีประโยชน์เท่าระดับมัธยมศึกษาที่จะต่อยอดไปถึงระดับมหาวิทยาลัยได้

ที่มา ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอตคอม

Advertisements

เกี่ยวกับ nantanawk

คุณครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

4 ตอบกลับที่ ค้านแจกแท็บเล็ต

  1. ประยูรศักดิ์ รัตนะ พูดว่า:

    ก็ควรท่จะทบทวนการดำเนินการว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์และคุ่มค่ามากท่สุดเพราะงบใช้ประมาณสูง…อย่าเอาแต่ความรู้สึกจิตวิญญาณเพียงแค่ความเป็นการเมืองมาใส่อย่างเดียว..ต้องเอาใจใส่ในด้านความคุ่มค่าของการใช้งบประมาณด้วย!

  2. ควรแจกเด็กป.5-ม.3มากกว่าเพราะเด็กป.1ยังเด็กเกินกว่าจะนำไปใช่ส่วนเด็กป.5และเด็กม.3ก็โตพอที่จะได้รับแท็บเล็ตเพราะเรียนหนักกว่าพวกเด็กๆจึงสมควรได้รับแท็บเล็ต

  3. ต้องให้ป.5-ม.3 นะค่ะ

  4. หิ้วกระเป๋าหนักทุกวันไปโรงเรียนช่วยแจกให้ด้วยเด็ป.5

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s