สพฐ.เร่งทบทวนคุณภาพโรงเรียนมัธยม

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมการศึกษาเพื่อความต้องการและความถนัดของประเทศ เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ว่า ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงจุดมุ่งหมายและเป้าหมายการทำงานของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพราะถือเป็นต้นขบวนรถจักรที่สำคัญในการนำพาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เดินหน้า ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพหรือการบริหารจัดการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เองก็มีความต้องการที่จะให้โรงเรียนระดับนี้ได้เป็นต้นแบบแนวทางการบริหารจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การบริหารจัดการให้กับโรงเรียนทั่วไป เช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษา เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเรามุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็จำเป็นต้องมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายด้วยว่า คุณภาพการศึกษา คืออะไร ซึ่งการที่ สพฐ.กำหนดให้มีโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานระดับสากล จะต้องมีความเป็นมาตรฐานสากล คือมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรนั้นต้องตอบสนองผู้เรียนและพื้นที่ คุณภาพผู้เรียนจะต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งหากมีความชัดเจนแล้วโรงเรียนจะสามารถขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ได้โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้ การทบทวนภารกิจของการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มีความชัดเจน จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ ได้พัฒนาไปสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกัน สำหรับนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำนั้นยังคงเดินหน้าต่อเพราะเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการศึกษาเพื่อการมีงานทำได้เชื่อมโยงมิติการศึกษาด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ และกำลังคน ถือเป็นนโยบายรัฐบาล ดังนั้น สพฐ.จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไป

ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 ม.ค. 2555 (กรอบบ่าย)

โฆษณา

เกี่ยวกับ nantanawk

คุณครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s