แนวทางการแก้ปัญหาการรับนักเรียน ม.4 ของสพฐ.

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียกประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาการรับนักเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา   ปีที่ 4 พร้อมยืนยันดูแลนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา อดข้าวประท้วง แต่ขอให้ยึดระเบียบกติกา 

นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีกลุ่มนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อดข้าวประท้วง บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ว่า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคมทาง สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พูดคุยและหาแนวทางแก้ปัญหากับนักเรียนและผู้ปกครองโดยตลอด พร้อมกับการชี้แจงเกณฑ์การรับนักเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ว่าจะรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ร้อยละ 80 ที่นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 80 แรก รวมกับนักเรียนที่ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนและผู้มีอุปการะคุณด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยอีกร้อยละ 20 จะเปิดโอกาสให้นักเรียนจากภายนอกได้สอบเข้ามา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับบางโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนแค่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโอกาสเรียนต่อ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนได้ประกาศเกณฑ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยได้แจ้งกับผู้ปกครองว่าขณะนี้มีที่นั่งนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชาฯ อยู่จำนวน 20 คน ส่วนที่เหลือจะจัดหาให้มีที่เรียนทุกคนแต่ยังไม่ได้ตอบรับ เพราะต้องการให้รับนักเรียนทุกคนเข้าเรียน ดังนั้นในวันนี้เวลา 09.00 น. จะประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพื่อหาวิธีแก้ไขป้องกันในกรณีที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามอยากขอความร่วมมือให้เคารพกฎระเบียบกติการวมถึงการปลูกฝังเรื่องนี้แก่เด็กและเยาวชน

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โฆษณา

เกี่ยวกับ nantanawk

คุณครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s